Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση


Αρ. Πρωτ.: 2762/30-03-2011                          
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011

Προς: Όλα τα μέλη της Π.Ο.Κ.

Θέμα: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική ΣυνέλευσηTo Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού, καλεί τα μελή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kick-boxing σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 και ώρα 11.00π.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων Άνω Λιοσίων. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 16.00μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Θέματα Γ.Σ.:
Θέμα1ο: Ενημέρωση για την πορεία της Ομοσπονδίας.
Θέμα 2ο: Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 3ο: Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός 2010.
Θέμα 4ο: Διαγραφή από το μητρώου μελών συλλόγου λόγω διάλυσής του & συλλόγων λόγω μη καταβολής συνδρομής 2010. 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου