Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ PROJECT ΤΟΥ  SPARTANFIGHTER

To SPARTANFIGHTER φιλοδοξώντας να φέρει πιο κοντά τις πολεμκές τέχνες στον μέσο αθλούμενο διοργανώνει το πρόγραμμα προώθησης βιογραφικών σημειωμάτων.

Είναι γενική παραδοχή ότι πολλά μέρη στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια έλλειψη προγραμμάτων πολεμικών τεχνών, όπως επίσης κι έλλειψης ποικιλίας στα στυλ πολεμικών τεχνών που προσφέρονται στο μέσο ασκούμενο.


Αυτό οφείλεται κύρια σε δυο λόγους:

α) Οι δάσκαλοι δεν έχουν την δυνατότητα να βρουν ή να συντηρήσουν δικό τους χώρο.
β)τα γυμναστήρια στην εκάστοτε πόλη δεν έχουν τους κατάλληλους τρόπους άντλησης δασκάλων πολεμικών τεχνών ή μαχητικών αθλημάτων από την δεξαμενή διαθέσιμων δασκάλων ή εκπαιδευτών.

Το SPARTANGFIHTER θέλει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα προτείνοντας κάποια πλατφόρμα ώστε να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας.

Πως λειτουργεί:

1. Οι εκπαιδευτές/δάσκαλοι πολεμικών τεχνών μας αποστέλλουν τα βιογραφικά τους και σε ποια περιοχή επιθυμούν να εργασθούν.

2.Τα γυμναστήρια μας στέλνουν ποιες ειδικότητες χρειάζονται για εκπαίδευση.

3. Δημοσιεύσουμε τις ανάγκες των γυμναστηρίων και παράλληλα στέλνουμε τα βιογραφικά των παρουσιάζουν εκπαιδευτών σε αυτά.

Για διευκρινίσεις, νέες ιδέες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε μαζί μας στο

magkasforgood@gmail.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου