Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Συνέντευξη μέ τόν Pedro Duarte Μαύρη Ζώνη τής Brazilian Top Team

Από τον Δημήτρη Γλετζάκo


Ό Pedro Duarte ήρθε στήν Ελλάδα ώς καλεσμένος τού Δημήτρη Γλετζάκου στόν αθλητικό σύλλογο Λακωνική Αγωγή. Παρέμεινε γιά μία βδομάδα όπου γυμνάστηκε σέ καθημερινή βάση επί πολλές ώρες μέ σαράντα περίπου αθλητές οί οποίοι έμειναν κατενθουσιασμένοι. Ή προπόνηση περιελάμβανε τεχνικές καί ατελείωτο σπάρινγκ μέ γκί (φόρμα) καί κυρίως χωρίς γκί.Ερ Pedro καλωσήρθες στήν Ελλάδα. Πόσα χρόνια προπονείσαι στό BJJ καί στό submission grappling

Απ Προπονούμαι 17 χρόνια. Δάσκαλος μου,ό ιδρυτής τής Brazilian Top Team Murillo Bustamante ό οποίος πιστεύω είναι πολύ γνωστός σάν πρωταθλητής αγώνων BJJ με γκί,χωρίς γκί δηλαδή submission grappling-wrestling καί φυσικά από τούς αγώνες χωρίς όρους στά Pride πού συμμετέχει πολύ συχνά.

Ερ Έχεις συμμετάσχει σέ πολλούς αγώνες?


Απ Ξεκίνησα τήν αγωνιστική μου πορεία ακριβώς τόν πρώτο χρόνο τής εξάσκησης μου,δηλαδή πρίν 17 χρόνια. Έχω συμμετάσχει σέ εκατοντάδες αγώνες καί πρωταθλήματα,καί έχω αγωνιστεί μέ όλους τούς παλαιούς καί σημερινούς πρωταθλητές,δασκάλου� � καί μάστερς. Άλλωστε μέ τούς περισσότερους είμαι καί προσωπικός φίλος. Τελευταίες μου επιτυχίες είναι στό παγκόσμιο πρωτάθλημα bjj στην Βραζιλία στούς masters στήν κατηγορία μου καθώς καί σέ ένα τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα submissiom grappling στήν Βραζιλία.

Ερ Διδάσκεις καί πού?


Απ Έχω τήν προσωπική μου σχολή στό Rio De Janeiro. Όμως εδώ καί αρκετά χρόνια ταξιδεύω στήν Ευρώπη καί κυρίως στίς Σκανδιναβικές χώρες,πού πρέπει νά ομολογήσω έχουν πολύ καλό BJJ,grappling και MMA,καί προπονώ ομάδες,βοηθώ δασκάλους καί προπονητές καί μεταφέρω τήν προσωπική εμπειρία μου καθώς καί τής Top Team στήν Ευρώπη.


Ερ Πώς είδες τούς Έλληνες αθλητές?

Απ Μού έκανε εντύπωση ότι όλοι οί αθλητές είχαν μόνον επιθετική τάση καί γνώριζαν τόσα πολλά submission holds. Είναι πολύ σπάνιο νά βλέπεις έστω καί ελάχιστους αθλητές οί οποίοι νά είναι πολύ επιθετικοί ακόμα καί στίς μεγαλύτερες καί παλιότερες σχολές. Στίς προπονήσεις μου στήν Ελλάδα προσπαθώ νά θυμηθώ κάποιον πού δέν ήταν επιθετικός, Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό γιά εκμετάλευση.

Ερ Είσαι μέλος τής αγωνιστικής ομάδας τής top Team?
Απ Ναί είμαι μέλος,απλώς πρέπει νά αναφέρω ότι ή αγωνιστική ομάδα όλο καί μεγαλώνει καί γι αυτό τό λόγο κατέχει τά πρωτεία συνεχώς παγκοσμίως.


Ερ Υπάρχει μία ομάδα γιά όλα τά στύλ στήν Top Team?

Απ Όχι. Σχεδόν κανείς δέν αγωνίζεται σέ πάνω από ένα στύλ. Άλλοι εξειδικεύονται στά ΜΜΑ,άλλοι στό sport bjj,καί άλλοι στό submission grappling. Ελάχιστοι ασχολούνται μέ παραπάνω από ένα είδος αλλά αυτοί είναι σπανιότατα ταλέντα,έχουν υποστήριξη τεχνική καί οικονομική,δηλαδή είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες. Καί πάλι όμως δέν είναι τόσο καλοί καί στά δύο στύλ που αγωνίζονται.


Ερ Τό BJJ είναι ένα στύλ σήμερα?
Απ Όχι. Τό BJJ ήταν ένα στύλ στίς αρχές του,δηλαδή πρίν εξήντα εβδομήντα χρόνια. Μετά ακολούθησε μία ανανέωση αλλαγή καί αναβάθμιση πού κατέληξε στήν δεκαετία τού 70'-80'. Τότε ξανά τό BJJ είχε μία κοινή βάση γιατί κατευθυνόταν κυρίως από τούς Gracie καί τούς δασκάλους πού βρίσκονταν γύρω από αυτούς. Μέ τήν έκρηξη τών πρωταθλημάτων άρχισε μία καινούργια,τεράστια διαφοροποίηση σχολών,δασκάλων,τεχνο τροπιών,προτιμήσεων.Α υτό δέ σημαίνει βέβαια ότι δημιουργήθηκαν διάφορα στύλ αλλά ότι οί διαφορές μεταξύ σχολών καί ομάδων άρχισαν νά γίνονται υπερβολικά εμφανείς.


Ερ Επέδρασε σέ αυτό καί ή έλευσις των ΜΜΑ?


Απ Φυσικά αυτό ήταν ή μεγάλη επανάσταση τού αιώνα μας στίς πολεμικές τέχνες καί όχι μόνο στό BJJ.Τά ΜΜΑ μέ τήν συνεχόμενη ποιοτική άνοδο τους οδήγησαν μέρος τού κόσμου τού BJJ νά εξειδικευτεί σε αυτά αφήνοντας τελείως τό sport καί ανάλογα τό μεγαλύτερο μέρος των αθλητών τού BJJ νά κατανοήσουν ότι τά ΜΜΑ ήταν μία διαφορετική πολυσύνθετη καί σκληρή πραγματικότητα καί τέχνη καί νά εξειδικευτούν αποκλειστικά καί μόνο στό sport BJJ.Αυτή ακριβώς ή εικόνα είναι αυτή πού ισχύει σήμερα παγκοσμίως.


Ερ Τό submission grappling ή τό bjj χωρίς γκί πώς συνδέεται μέ τά παραπάνω?


Απ Ή προπόνηση χωρίς γκί πάντα αποτελούσε κομμάτι τού BJJ στόν τομέα τής άσκησης καί τού σκληρού vale tudo.Ή άνθιση όμως τών πρωταθλημάτων submission grappling ή BJJ χωρίς γκί οδήγησε καί αυτή στήν εξειδικεύση,στήν χρησιμοποίηση τεχνικών από τήν πάλη/wrestling,τεχνικών από άλλα στύλ grappling (και κυρίως submission holds),leglocks από παλιό grappling καί σημερινό sambo,τεχνικές από judo καί γενικότερα από έρευνα πολλών επαγγελματικών ομάδων πού ασχολούνται μέ τό submission grappling καί έχουν προχωρήσει σέ απίστευτα επίπεδα.εννοείται οτι καί όλες οι άλλες τέχνες πήραν τεράστια ποσότητα ύλης από τό BJJ.


Ερ Ή Brazilian Top Team θεωρείς ότι είναι μία τέτοια ομάδα?O σκοπός της?

Απ Σκοπός τής Top Team είναι ή ανάπτυξη,καθιέρωση καί ή διάδοση τού BJJ,τού submission grappling καί τών ΜΜΑ σέ όλο τόν κόσμο. Αυτή τήν στιγμή υπάρχουν πάνω από εκατόν πενήντα μαύρες ζώνες σέ όλο τόν κόσμο κάτω από τήν Brazilian Top Team πού δουλεύουν μεθοδικά γιά τούς παραπάνω στόχους.

Ερ Πώς συνδέεται ή Top Team μέ τά ΜΜΑ?

Απ Θά ξεκινήσω λέγοντας ότι ή διαφορά τής Top Team μέ τίς υπόλοιπες επιτυχημένες παγκοσμίως ομάδες στά ΜΜΑ είναι τό ότι θεωρούμε ώς απαραίτητο παράγοντα τήν γνώση τουλάχιστον ενός ποσοστού καλού BJJ από έναν μαχητή ώστε νά προχωρήσει μετά στά ΜΜΑ. Εννοείται φυσικά ότι δουλεύουμε ώς ομάδες ΜΜΑ μέ τούς καλύτερους instructors BJJ,grappling,wrestling,kick boxing,muai thai,πυγμαχίας.Ερ Μέ ποιές μεγάλες ομοσπονδίες συνδέεστε στό BJJ?


Απ Συνεργαζόμαστε καί μέ τίς δύο μεγάλες ομοσπονδίες τής Βραζιλίας,τήν CBJJ καί την CBJJO.Συμμετέχουμε σε όλα τά πρωταθλήματα τοπικά,εθνικά καί παγκόσμια.Τά αποτελέσματα των αγώνων νομίζω ότι δικαιώνουν ότι βρισκόμαστε στήν κορυφή.


Ερ Μέ ποιές άλλες μεγάλες ομοσπονδίες ΜΜΑ συνεργάζεσθε?


Απ Δουλεύουμε πάρα πολύ μέ τήν SHOOTO τήν μεγαλύτερη ομοσπονδία ΜΜΑ στόν κόσμο πού απο ότι γνωρίζω Δημήτρη είσαι αντιπρόσωπος στήν Ελλάδα. Επίσης έχουμε τήν μεγαλύτερη συμμετοχή σάν ομάδα,συνεχώς στήν κορυφαία διοργάνωση ΜΜA στόν κόσμο τά γνωστά Pride.Επίσης με πάρα πολλές άλλες ομοσπονδίες καί οργανώσεις.


Ερ Τί είναι αυτό πού θεωρείς σπουδαιότερο στήν σημερινή εξέλιξη τού bjj?

Απ Θεωρώ υπερβολικά σπουδαίο τό ότι τό bjj μέ τήν σημερινή ανάπτυξη του καί πρός τίς τρείς κατευθύνσεις, δηλαδή τού σπόρ,τού submission και τών ΜΜΑ έχει τήν ποσοτική καί ποιοτική βάση ώστε νά δίνει όλα τά απαραίτητα στοιχεία τεχνικά καί προπονητικά,μέ σκοπό νά αναπτύσσεται ό αθλητής,καί νά φτάνει στό σημείο νά δημιουργεί τό δικό τού τρόπο-στύλ μάχης. Αυτό όπως καταλαβαίνεις γίνεται μόνο σέ στύλ πολεμικών τεχνών πού εμπεριέχουν πολύ υψηλά επίπεδα πρακτικής καί εφαρμόσιμης τέχνης. Θά μού επιτρέψεις νά προσθέσω ότι εξεπλάγην,από τό ότι εκτός από τούς παλαιούς,έμπειρους μαθητές σου,καί όλοι οί αρχάριοι,είχαν καί αυτοί αναπτύξει προσωπικό στύλ,κάτι πού συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας.Αυτό,πρίν με ρωτήσεις,σού λέω ότι οφείλεται,στήν διαρκή επιθετική τάση καί παιχνίδι πού έχουν συνηθίσει από τή σχολή σου.


Ερ Μπορείς νά μού περιγράψεις τήν προπόνηση τής Top Team σέ γενικές γραμμές?

Απ Ή προπόνηση μας είναι πολυσύνθετη καί διαφέρει σέ μεγάλο ποσοστό ανάλογα μέ τήν αγωνιστική κατεύθυνση τής κάθε ομάδας μας.Εννοείται όπως προείπα ότι όλοι πρέπει νά διδαχτούν Ζίου Ζίτσου,δηλαδή τίς βασικές αρχές στίς οποίες επιμένουμε πάρα πολύ,χωρίς όμως νά υιοθετούμε εξαιρετικά τεχνικό παιχνίδι πού εκμεταλεύεται κανονισμούς γιά νά κερδίσουμε.Είμαστε οπαδοί τού submission.


Ερ Σέ ποιό χρονικό σημείο διαχωρίζεται ή προπόνηση ώστε κάποιος νά εξειδικευτεί?

Απ Σέ κάποιο σημείο ανάλογα μέ τήν εμπειρία,αλλά κυρίως μέ τό ταλέντο,που είναι ό σπουδαιότερος παράγοντας.Ο κάθε αθλητής έχει τήν ευχέρεια νά ακολουθήσει πιό συγκεκριμένο τύπο προπόνησης ανάλογα μέ τό άν θέλει νά αγωνιστεί μέ γκί σέ σπόρ bjj,χωρίς γκί σέ αγώνες submission grappling,submission wrestling κλπ καί τέλος στό δυσκολότερο είδος από όλα σέ ΜΜΑ.


Ερ Πού ενώνονται τά στύλ αυτά καί πού διαχωρίζονται?


Απ Ή βάση τού bjj είναι βάση καί τού σπόρ συναγωνισμού μέ γκί καί τού submission grappling αλλά καί τών ΜΜΑ σέ ότι αφορά τό κομμάτι τού grappling στόν αγώνα. Όμως πέραν αυτού υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα σέ στρατηγικές,προπόνησ� �,υπάρχει μεγάλο πλήθος διαφορετικών τεχνικών καί εφαρμογής αρχών,μεταξύ τού bjj μέ γκί καί χωρίς γκί(submission). Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν χρήση τεχνικών χωρίς γκί στά ΜΜΑ όπου οί βασικές τεχνικές τού bjj λειτουργούν μέ τήν τεχνοτροπία απολύτως χωρίς γκί σύν τεράστιες διαφοροποιήσεις διότι υπεισέρχονται τά χτυπήματα. Εννοείται ότι δέν μπορούμε νά κάνουμε σύνδεση σημερινού σπόρ bjj καί ΜΜΑ,είναι δύο αντιδιαμετρικά κείμενοι κόσμοι.


Ερ Λίγα λόγια γιά τήν προπόνηση στά ΜΜΑ τής πιό διάσημης ομάδας στόν κόσμο,τής Brazilian Top Team.

Απ Ή προπόνηση τής Top Team γιά ΜΜΑ αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους πού νομίζω είναι αρκετά διάσημοι καί όλοι τούς ξέρουν όπως Rodrigo Minotauro Nogueira καί ό δίδυμος αδελφός τού Rogerio Minotauro Nogueira,Μurilo Bustamante,Mario Ze Sperry,Ricardo Arona καί πολλοί αλλοι.Αφορά προπόνηση σέ groundfighting από bjj,submission holds από bjj καί grappling γενικότερα,takedowns κυρίως από wrestling(προπονητής ό Golar David,παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης στήν πάλη),χτυπήματα μέσω προπόνησης σέ πυγμαχία,kick boxing/thai boxing/myai thai,καί τέλος τό μεγάλο προπονητικό τμήμα πού ενώνει όλα τά προηγούμενα καί τά πηγαίνει ακόμη πιό πέρα καί εκπηγάζει από τήν βαθειά πολύχρονη εμπειρία τών αθλητών,προπονητών καί πρωταθλητών μας.

Ερ Πες μου σε παρακαλώ την γνώμη σου για τις μεθοδους που ειδες οτι χρησιμοπιύμε στην σχολή για προπονηση στα ΜΜΑ.


Απ Δεν μου επιτρέπεται να γίνω αναλυτικός,έτσι το μόνο που μπορω να πω είναι,οτι,χρησιμοποιε ίτε πάρα πολλά κοινά τεχνικά στοιχεία με την ΤΟP TEAM και αυτό μαρτυρά κοινή προσέγγιση σε μεγάλο βαθμό.Χαίρομαι πολυ για αυτό


Ερ Ή διαφορά τών κανονισμών μεταξύ διαφορετικών ομοσπονδιών,στο ιδιο στύλ παίζει ρόλο στήν απόδοση τών αθλητών?

Απ Μεταξύ τών αθλητών ναί,εάν οί κανονισμοί είναι υπερβολικά διαφορετικοί,πράγμα πού δέν νομίζω νά συμβαίνει.Μεταξύ τών πρωταθλητών όχι,γιατί οί πρωταθλητές κάνουν πάντα αυτό πού πρέπει ώστε νά προπονούνται καί νά αποδίδουν ετσι ώστε νά κερδίζουν.

Ερ Ή απόδοση ενός πολύ καλού αθλητή μπορεί νά είναι ίδια καί μέ γκί καί χωρίς γκί?


Απ Όχι,τουλάχιστον μέχρι τώρα δέν έχω δεί κανέναν πού νά είναι τόσο καλός καί στά δύο στύλ. Πάντα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τό ένα στύλ στό άλλο.Ερ Σέ ρώτησα Pedro γιατί κάποιοι επιμένουν ότι τό bjj είναι ένα στύλ πού καλύπτει τά πάντα γιά όλες τίς περιπτώσεις.

Απ Εμπορικά ψέμματα. Τό bjj όπως είπα ήταν κάποτε ένα στύλ σέ δύο συγκεκριμένες εποχές. Σήμερα είναι μία τεράστια,πανέμορφη,πο λύ ενδιαφέρουσα τέχνη ή οποία περιέχει διαφορετικές τεχνοτροπίες πού αγγίζουν πολλά επίπεδα. Ναί μέν υπάρχει κοινή ιστορία καί φυσικά κοινή βάση,όμως μέ τήν έκρηξη τών αγώνων καί μέ τούς εκατομμύρια αθλητές οί οποίοι μέ τό προσωπικό στύλ τους,τίς καθημερινές νέες "εφευρέσεις",παραλλαγ� �ς,καί τήν συνεχή πίεση γιά νίκη καί προώθηση τού στύλ προωθούν καί μετατρέπουν,οί διαφορές ανάμεσα σέ ομάδες,άτομα κλπ είναι τεράστιες. Αυτό όμως είναι καί τό σημείο πού θαυμάζω καί μού αρέσει στό bjj. Νά σκέπτομαι συνεχώς ότι κάπου κάποιος βλέπει τά πράγματα μέ μία νέα ματιά,πού ίσως εγώ δέ θά μπορούσα νά τό κάνω καί έτσι μού δίνεται ή ευκαιρία νά γίνομαι καλύτερος όχι μόνο μέσω τής ομάδας μου αλλά καί από άπειρες άλλες πηγές.


Ερ Πες μου πώς μπορεί κάποια σχολή να γίνει μέλος της Brazilian Top Team


Απ Μοναδικός τρόπος είναι μέσω προπονητικής συνεργασίας για πολύ καιρό. Πρέπει να συμφωνούν οι απόψεις μας και να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Δεν λειτουργούμε όπως οι περισσότερες ομάδες που δουλεύουν μέσω εμπορικών συμφωνιών, μόνο και μόνο για να έχουν πολλές σχολές υπο την εποπτεία τους και να κερδίζουν χρήματα και να μεγαλώνουν το όνομά τους. Έχουμε αρνηθεί συνεργασία σε πάρα πολλες σχολές στον κόσμο. Αντιθέτως υπάρχουν άλλες διάσημες σειρές σχολών που γίνεσαι μέλος με ένα mail και αμέσως μετά το πρώτο σεμινάριο. Μόνο έτσι μπορούμε να διατηρίσουμε το όνομά μας που είναι το καλήτερο στο χώρο

Ερ Σέ ευχαριστώ Pedro γιά τίς προπονήσεις καί γιά τήν συνέντευξη.

Απ Εγώ σέ ευχαριστώ Δημήτρη καθώς καί τό περιοδικό Ring Sports γιά τήν φιλοξενία,έμαθα ότι υποστηρίζει τίς θέσεις τής Top Team εδώ καί καιρό. Θά βρεθούμε ξανά τό καλοκαίρι γιά τό πρώτο πολυήμερο camp τής Brazilian Top Team καί υπόσχομαι νά φέρω μαζί μού καί κάποιο από τά μεγάλα ονόματα,γνωστό από τά Pride πού θά ενθουσιάσει είμαι σίγουρος τούς Έλληνες θαυμαστές τών ΜΜΑ,τού bjj καί τού grappling.

πηγή: http://spartanpankration.com/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=62&catid=10&Itemid=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου