Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Eξάρθρημα ώμου

Το εξάρθρημα του ώμου διακρίνεται σε πρόσθιο και οπίσθιο. Το πρόσθιο είναι το συνηθέστερο (96% ως 98%), ενώ το οπίσθιο είναι σπάνιο (2% ως 4%).Μπορεί να συμβεί σε όλα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ,μπάσκετ,ενόργανη γυμναστική και στα αθλήματα επαφής όπου οι σώμα με σώμα μονομαχίες όπως στις πολεμικές τέχνες καταλήγουν σε χτυπήματα ή  πτώσεις που το προκαλούν.
Κλινική εικόνα

Ο αθλητής κρατά το άνω άκρο με το αντίθετο χέρι και προσπαθεί να αποφύγει κάθε κίνηση  έχει άλγος ηρεμίας ,έχει χαθεί η σφαιρικότητα του ώμου σε σχέση με την αντίθετη πλευρά και ο ώμος είναι αποπλατυσμένος και τετράγωνος. Συχνά, ο αθλητής αισθάνεται αιμοδίες στο άνω άκρο που προέρχενται από την πίεση της εξαρθρωμένης κεφαλής πάνω στα νεύρα της περιοχής, επίσης ο αθλητής κρατά το πάσχων μέλος με το άλλο άνω άκρο υποστηρικτικά .
Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος πριν από την ανάταξη του εξαρθρήματος, ώστε να αποκλειστεί η συνύπαρξη κατάγματος της κεφαλής του βραχιονίου.

Επείγουσα Αντιμετώπιση
Προσπάθεια ανάταξης του εξαρθρήματος χωρίς νάρκωση μετά από μερικές προσπάθειες  εάν η προσπάθεια αποτύχει, επιβάλλεται η χορήγηση γενικής νάρκωσης. Πρέπει όμως να γίνει ακινητοποίηση του εξαρθρωμένου ώμου, πράγμα που είναι δύσκολο, γιατί ο άρρωστος κρατά το χέρι του σε μία συγκεκριμένη στάση, μακριά από το θώρακα. Ένα μαξιλάρι ή ένα πανωφόρι ανάμεσα στο βραχίονα και το θωρακικό τοίχωμα, μια τριγωνική επίδεση και μια ελαστική πρόσδεση επάνω στο θωρακικό τοίχωμα εξασφαλίζουν την ανώδυνη ακινητοποίηση του εξαρθρωμένου ώμου. Ο άρρωστος μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε καθιστική ή ημικαθιστική θέση .
Έχουν περιγραφεί διάφορες μέθοδοι ανάταξης, μεταξύ των οποίων:
Ιπποκράτειος μέθοδος
Είναι η απλούστερη από όλες τις μεθόδους και είναι σχεδόν πάντα αποτελεσματική. Ο αθλητής ξαπλώνει σε ύπτια θέση. Ο ιατρός πιάνει με τα δυο του χέρια το εξαρθρωμένο χέρι και τοποθετεί το πόδι του – χωρίς υπόδημα- όχι στη μασχαλιαία κοιλότητα, αλλά στο θωρακικό τοίχωμα της μασχάλης, για να αποφύγει πίεση στα αγγεία και νεύρα. Στη συνέχεια εφαρμόζει έλξη και προοδευτικά εξωτερική στροφή στο τεντωμένο άνω άκρο. Η ανάταξη γίνεται αντιληπτή από τον χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) και την απαλλαγή του αθλητή από τον πόνο.
Μέθοδος Kocher
Ο αθλητής ξαπλώνει ύπτια και εφαρμόζεται αρχικά έλξη στο βραχίονα με τον αγκώνα σε κάμψη 90ο. Στη συνέχεια και ενώ εξακολουθεί η έλξη, γίνεται εξωτερική στροφή του βραχίνονα. Ακολουθεί προσαγωγή του βραχίονα με μετακίνηση του αγκώνα μπροστά στο θώρακα και τέλος εσωτερική στροφή, ώστε η παλάμη να έρθει σε επαφή με τον αντίθετο ώμο. Οι δύο πρώτοι χρόνοι είναι σχεδόν όμοιοι με τους χρόνους της μεθόδου του Ιπποκράτη και πολλές φορές μόνο με αυτούς επιτυγχάνεται η ανάταξη.
Χρόνος ακινητοποίησης
Η ακινητοποίηση είναι απαραίτητη και γίνεται συνήθως με ελαστικούς επιδέσμους και ταινίες λευκοπλάστη στο θωρακικό τοίχωμα και πρέπει οπωσδήποτε να διαρκεί για 3-4 εβδομάδες. Σκοπός της ακινητοποίησης είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, για να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από το εξάρθρημα στον υποπλάτιο μυ, στον αρθρικό θύλακο και τους συνδέσμους της άρθρωσης. Αν η ακινητοποίηση είναι σύντομη, οι βλάβες δεν αποκαθίστανται, ο υποπλάτιος γίνεται χαλαρός με αποτέλεσμα το εξάρθρημα να επαναλαμβάνεται με ασήμαντη αφορμή (καθ’ έξιν εξάρθρημα του ώμου).
Επιπλοκές
Εκτός από τα κατάγματα που μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια της ανάταξης η κάκωση του μασχαλιαίου νεύρου αποτελεί σημαντική επιπλοκή μετά το εξάρθρημα του ώμου και οφείλεται σε διάταση.
Αποκατάσταση
Μετά την περίοδο ακινητοποίησης, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης επιτυγχάνεται με κινησιοθεραπεία, που περιλαμβάνει πρόγραμμα ενίσχυσης των μυών της ωμικής ζώνης. Η νευρομυϊκή συναρμογή επιτυγχάνεται με πλειομετρικές ασκήσεις, ανάλογα με το άθλημα και αναπαραγωγή των κινήσεων του αθλήματος.
Για την ασφαλή επάνοδο του αθλητή στην προηγούμενη αθλητική δραστηριότητα, επιβάλλεται η αποφυγή βίαιων περιστροφών του ώμου για διάστημα 4 εβδομάδων περίπου από την έναρξη της κινησιοθεραπείας.
Στην περίπτωση του καθ’ έξιν τραυματικού πρόσθιου εξαρθρήματος απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση.
Εξάρθρημα ώμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου