Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΑYΤΟΑΜΥΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣEΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΡΟΗΣ

Aπο τον Δημήτριο Γλετζάκο

Greek federation of bjj grappling

mma Shooto Greece ADCC Greece


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ : ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 8 ΚΑΙ ΜΗΔΕΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Η έννοια των ασκήσεων ροής προσκρούει αρχικά στην σημαντικώτερη παράμετρο των μαχητικών σπορ η πολεμικών τεχνών, και του κόσμου των συγκρούσεων,στην παράμετρο της ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ.

Η υψηλή έντασις διαποτίζει,καθορίζει και προσδιορίζει τον πραγματικό χώρο και ποιότητα των συκρούσεων, αθλητικού τύπου η πραγματικής μάχης. Χωρίς υψηλή ένταση η αθλητική αναμέτρηση είναι άνευ ενδιαφέροντος και η μάχη εννοείται ανάξια λόγου.

Οι ασκήσεις ροής εκ των πραγμάτων δεν βοηθούν, διότι δεν μπορούν να εκτελεσθούν πραγματικά με υψηλή ένταση για λόγους καθαρά πρακτικούς:

α κίνδυνος τραυματισμού

β αδυναμία του ασκουμένου να λειτουργήσει αντιληπτικά στον υψηλώτερο δυνατό βαθμό ταχύτητος αντιδράσεως..Αυτό συνδέεται μεν με τον κίνδυνο τραυματισμού αλλά κυρίως με την αδυναμία του ανθρωπίνου όντος να λειτουργήσει, παράγοντας έργο σε τόσο υψηλή ταχύτητα. Απλά εάν ο πρώτος ασκούμενος επιφέρει οπιουδήποτε έιδους χτύπημα με πλήρη ένταση, το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν μια επαρκής απάντησις. Δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να συνεχιστεί στην ίδια ένταση και ταχύτητα( δηλ άσκηση ροής) αφού ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αντιληφθεί τόσο υψηλές ταχύτητες.Πόσο μάλλον να θέσει σε λειτουργία όλον τον μηχανισμό παραγωγής μηχανικού έργου δηλ απαντήσεως,αντιδράσεις.


γ οι ασκήσεις ροής αντίκεινται επίσης στην συχνώτατη και πυκνή περιπτωσιολογία της ταυτοχρόνου επιθέσεως και από τις δύο πλευρές. Είναι αρκετά σαφές πιστεύω, ακόμα και για τούς μη ειδικούς ότι οι ασκήσεις ροής όχι μόνον δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν στον τομέα αυτό αλλά ακόμα και αν τροποποιηθούν,για τον σκοπό αυτό, θα προκαλέσουν περισσότερο ζημιά παρά ωφέλεια. Ζημιά στα φυσικά η αποκτηθέντα ανακλαστικά που συνδέονται με βιολογικές αλλά και ψυχολογικές παραμέτρους

δ Οι ασκήσεις ροής βασίζονται όπως είναι γνωστό σε πολύ συγκεκριμένους τρόπους δράσεως(επιθέσεως) και αντιδράσεως(άμυνας) ,πράγμα βεβαίως λογικό αφού μέσω της ιδιαίτερης πρακτικής και των ιδιομορφιών εκφράζεται το κάθε στύλ, διατηρείται η προσωπικότητά του και περιχαρακώνεται ο "ζωτικός" χώρος του.Όμως: η συνεχής εκπαίδευσις και εξειδίκευσις σε εναν μόνο τύπο, καταντά μονόδρομος και το χειρότερο οπιαδήποτε φυσική έμφυτη αντίδρασις που θα μπορούσε να υπεισέλθει και να λειτουργήσει θετικά κατα την διάρκεια της μάχης αποκλείεται

ε Μελέτες εχουν καταδείξει ότι η επιθετικότητα κατα την διιάρκεια της μαχης( πρωταρχικός παράγων επιτυχίας) εδράζεται σε διαφόρους παραμέτρους για να λειτουργήσει και να διατηρηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα.Απαιτείται σταθερή βάσις σώματος σε διάφορες γωνίες, η συνεχής επαναφορά σε αυτές.Οι ασκήσεις ροής αντιθέτως, λόγω της μεγαλυτέρων χρονικών διαστημάτων που διαρκούν οι ασκήσεις,προσομοιώσε� �ς τεχνικών μάχης, αντίκεινται και σε αυτο το μέτρο. Χρονικό διάστημα ορίζεται αυτό μεταξύ των δύο δυνατωτέρων χτυπημάτων που κατ ανάγκην προσδιορίζουν δύο διαφορετικές τεχνικές που η μία ακολουθεί την άλλη χρονικά ακόμα και αν είναι ίδιες και επαναλαμβάνονται.

Γενικώτερα όταν αναφέρομαι σε ασκήσεις ροής εννοώ αυτές τις οποίες έχουν δίαρκεια πάνω από δύο κινήσεις χωρίς να αλλάξει δραστικά η στάσις του σώματος για το επόμενο χτύπημα.Η συνεχής αυτή αλλαγή όμως απαιτείται ώστε να "οπλίζει" το σώμα και τα χτυπήματα να αποδίδουν δυναμικά. Αλλίώς είναι ασήμαντα από απόψεως αποτελεσματικότητος.< br />
Όλοι οι αθλητές συστημάτων πλήρους επαφής αντιλαμβάνονται πολύ καλά την νοοοτροπία αυτή. Δηλ την συνεχή αλλαγή θέσεων ώστε να βρίσκεται το σώμα ως εργαλείο παραγωγής δυναμικής ενεργείας στην κατάλληλη θέση,.ωστε να παράξει έργο αποτελεσματικό και όχι ελαφρές η μέτριες κινήσεις που αποτελούν τον κορμό της νοοτροπίας των ασκήσεων ροής.

Όλα τα παραπάνω αφορούν φυσικά και τα ΜΜΑ στο θέμα των χτυπημάτων αλλά και το
bjj grappling wrestlling κλπ στο θέμα των χρονισμών.

Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσω εκτενέστερα τις παραμέτρους για τα στύλ αυτά.

1 Η συνεχής επανάληψις οδηγεί στην απομνημόνευση κατ αρχήν και κατ επέκτασιν στην βιωματική αίσθηση και ανακλαστικήαντίδραση .Άρα το να μπορεί ο μαχητής να αντιδρά ταχέως και με πλήρη αυτοματισμό σε επιθέσεις που δέχεται είναι επιθυμητό φυσικά.

2 Σε επίπεδο βιολογικό δημιουργούνται συνθήκες προπονητικής επάρκειας δηλ με απλά λόγια ικανός χρόνος και ποσότητα προπονήσεως ικανή να ενεργοποιεί όλα σχεδόν τα βιολογικά στστήματα που εμπλέκονται στήν παραγωγή έργου δηλ δράσεως( ορμονικό,μυοσκελετικ� �,νευρικό κλπ)

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της λογικής, αλλιώς είναι καταδικασμένη να κατατάσσεται αυτομάτως, στον χώρο της ουτοπίας και των ανεφάρμοστων πρακτικών.

Στο αυτό μήκος κύματος πρέπει να κινούνται και οι βασικές προπονητικές αρχές και μέθοδοι των πολεμικών τεχνών, ενόπλων και αόπλων.

Μία πολύ υπερτιμημένη πρακτικη είναι αυτή των ασήσεων ροή, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά σειρές,ακολουθίες κινήσεων ,με αντικειμενικό σκοπό την πληρη εκμάθηση και ένταξή τους στην χρηστικό ρεπερτόριό του μαχητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου