Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

ΒΕΝJANIN RITTIGNER~LONELY DOG ENAΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ~ DOG BROTHER~ ΜΑΧΗΤΗΣ AΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΛΕΤΖΑΚΟ


.
 από τον   Δημήτρη Γλετζάκο
1. Τι σημαίνεi Dog Brothers Martial Arts?

Ο όρος Dog Brothers Martial Arts δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο Dog Brothers . 

Είναι η πολεμική τέχνη η οποία δημιουργήθηκε απο τον Guro Marc "Crafty Dog" Denny ο οποίος είναι 
ένας εκ των τριών ιδρυτών των Dog Brothers. 2.Πως, πότε και από ποιούς Dog Brothers (όπως τελικά είναι γνωστοί σήμερα σε όλο τον κόσμο)

 ξεκίνησε το stick fighting σε ελεύθερη μορφή?Δηλαδή χωρίς αθλητικούς κανονισμούς?

Η ονομασία
 Dog Brothers δημιουργήθηκε μετά την πρώτη θρυλική συνάντηση-συναγωνισμό stick fighting σε 
ελεύθερη μορφή,με την ονομασια "Rumble At Ramblas". Οι τρεις συνιδρυτές των Dog Brothers είναι οι
,Guro Marc "Crafty Dog" Denny (η καθοδηγούσα δύναμη/the Guiding Force ), Guro Eric "Top Dog" Knaus
 (η μαχόμενη δύναμη/the Fighting Force) και Ajarn Arlan "Salty Dog" Sanford

 (η σιωπηλή δύναμη/the Silent Force).

3.Τι αλλαγές έχουν γίνει γενικά όλα αυτά τα χρόνια στο μεγάλο αυτό εγχείρημα?

Πιστεύω πως έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Ο προστατευτικός εξοπλισμός έχει μειωθεί

 (σήμερα οι μαχητές χρησιμοποιούν μόνο κάσκα ξιφασκίας και πολύ ελαφρά γάντια).
 Επίσης τα ραβδιά έχουν αλλάξει, έγιναν μεγαλύτερα και βαρύτερα. Αλλά πιστεύω πώς κυρίως άλλαξε
 τό τεχνικό επίπεδο τών αγωνιζομένων. Διαμέσου τής επιρροής όλων αυτών των ανθρώπων,που
 προέρχονται από διαφορετικά στυλ,τό δημιούργημα αυτό έχει εξελιχθεί και οι μαχητές είναι αρκετά 
πιό πολύπλευροι σήμερα.

4. Από τί αποτελείται κυρίως το DBMA?

Ή ύλη τού DBMA είναι σέ αρκετό βαθμό Filipino martial arts. Επίσης όμως σέ μεγάλο ποσοστό thai arts
 (Krabi Krabong/Myai thai) καθώς καί άλλα συστήματα από τήν Νοτιοανατολική Ασία.
 Όλα αυτά επέδρασαν πολλαπλά στό σύστημα μας. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον νά αναφέρω
 καί τήν πραγματικά τεράστια επιρροή πολλών στύλ grappling από όλο τόν κόσμο.


5. Ποιά είναι ή δομή τού στύλ τών Dog Brothers?

Η πρώτη κύρια βάση του ήταν από Φιλιππινέζικες μαχητικές τέχνες. Στο στυλ των Dog Brothers ενεπλάκησαν
 καί συνεχίζουν ως σήμερα πολλοί μαχητές,αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους στυλ. Μπορείς να
 συναντήσεις αθλητές παραδοσιακών πολεμικών τεχνών οι οποίοι προπονούνται σε ένα καί μοναδικό στύλ,
τήν ίδια στιγμή πού αντιλαμβάνεσαι άλλους,οί οποίοι κυριολεκτικά διασταυρώνουν προπονητικές μεθόδους κα
ί στύλ ( cross training).

6. Πές μάς λίγα λόγια γιά σένα καί τό ιστορικό τής εκπαιδεύσεως σου.

Ξεκίνησα πολεμικές τέχνες το 1984 μέ Καράτε. Επίσης έχω εκπαιδευτεί αρκετά καί σέ άλλες
 Ιαπωνικές τέχνες όπως Judo, Jiu Jitsu καί Ninjutsu(Bujinkan). Έχω επίσης πολυετή προυπηρεσία σάν 
πυγμάχος, thai boxer καί αρκετή στό sanda. Ή πρώτη μού επαφή μέ FMA ήταν περίπου 1990 καί λίγο
 αργότερα ενθουσιασμένος απ τό Real Contact Stick Fighting τών Dog Brothers,άλλαξε όλη η δομή τού
 σκεπτικού μου καί ταξίδεψα στίς Ηνωμένες Πολιτείες γιά νά προπονηθώ μέ τόν Guro Marc "Crafty Dog"
 Denny. Από τότε είμαι τακτικότατος προσωπικός μαθητής του. Ή πρώτη διοργάνωση τών Dog Brothers 
πού έλαβα μέρος ήταν τό 1998 καί έχω παίξει σέ πολλές δεκάδες αγώνες τους.

7. Ποιά είναι ή ιεράρχηση καί οί βαθμοί στό DBMA?

Δέν υπάρχει σύστημα βαθμών στό DBMA. Μολονότι δημιούργησα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα,πού 
αντανακλά την ανάπτυξη καί τήν προπονητική πρόοδο. Άν κάποιος θέλει νά τόν εξετάσω τό κάνω,μέ μοναδικό σκοπό νά προσδιορίσουμε τό επίπεδο γνώσεως του,ώστε νά επικεντρωθεί στήν περαιτέρω ύλη. Αλλά δέν μού αρέσουν οί ζώνες καί ή ιεράρχηση γενικότερα,διότι σέ αποπροσανατολίζουν από τήν πραγματική διαδικασία τής μαθήσεως.

8. Υπάρχει γενικός προσδιορισμός καί βαθμίδες γιά εκπαιδευτές?

Ναί καί αφορά μόνο τούς εκπαιδευτές. Οί βαθμοί αυτοί είναι Group Leader, Apprentice Instructor, καί I
nstructor. Άν είσαι μέλος τής ομάδας τών dog brothers πού σημαίνει ότι μάχεσαι στά gatherings
 ( τίς αγωνιστικές συναντήσεις),παίρνεις τούς τίτλους στήν διάλεκτο "Tagalong" δηλαδή Group Leader, Lakan Guro
 και Guro.

9. Στούς κλασικούς dog brothers τί αντιστοιχία υπάρχει?

Εδώ έχουμε τρία επίπεδα. Τό πρώτο επίπεδο είναι Dog, το δεύτερο Candidate- Dog Brother 
( μαθητευόμενος). Στό δεύτερο αυτό στάδιο,απαιτείται ό μαχητής νά παρουσιάζει τό επίπεδο αγωνιστικότητας 
καί γνώσεως,πού χαρακτηρίζει έναν ολοκληρωμένο Dog Brother. Καί τό τρίτο επίπεδο είναι,φυσικά,Dog Brothe
r πού συμπεριλαμβάνει καί άλλα χαρακτηριστικά,εμπειρίας, αντίληψης επιθετικότητας στόν αγώνα,καί ήθους.

10. Πόσοι guros υπάρχουν αυτή τή στιγμή στό DBMA?

Αυτή τή στιγμή ό Guro Marc "Crafty Dog" Denny έχει αναγνωρίσει επίσημα δύο μόνο πρόσωπα στόν υψηλό
 αυτό,βαθμό διότι υπάρχουν πολύ υψηλά στάνταρ. Καί οί τίτλοι θά πρέπει νά υπέχουν,πρακτικές αντιστοιχίες
 καί όχι θεωρητικές "". Ένας από αυτούς τούς δύο είμαι εγώ.

11. Ποιές είναι οί διαφορές μεταξύ τών κλασικών Φιλιππινέζικων συστημάτων μάχης μέ ραβδί καί τού
 συστήματος τών Dog Brothers? Από άποψη φιλοσοφίας,αρχών καί μεθόδων εξασκήσεως?

Λόγω τού ότι,μεγάλο μέρος τής βάσης τών DBMA,είναι Φιλιππινέζικης καταγωγής αρκετά πράγματα είναι όμοια.
 Αυτό καί λόγω τού σκεπτικού καί τής επιρροής τού Guro Dan Inosanto. Στήν πραγματικότητα όμως τό ότι
 μαχόμεθα,μέ τήν ιδιομορφία τού real contact ,αλλά καί λόγω,τής ερευνητικής ευφυίας τού Crafty Dog,τό σύστημα
 μας είναι ιδιαίτερα ευέλικτο καί ανοιχτό σέ θετικές επιρροές. Μία μεγάλη διαφορά πού αντιλαμβάνομαι,είναι στόν
 τομέα τής φιλοσοφίας καί τής θεωρήσεως τών πραγμάτων. Ή Θεωρία της Επιθετικότητας ή οποία μάς διαπνέει
,ώς μαχητική αρχή,σύν τήν ακατάλυτη επιθυμία μας νά αντιληφθούμε τήν πραγματική ανθρώπινη φύση,είναι αυτά πού πιστεύω μάς διαχωρίζουν καί μάς ωθούν στή ζωή μάς συνεχώς. Επίσης ή πολύ ισχυρή συναδελφικότης καί οί δεσμοί τών Dog Brothers είναι κάτι,
πού δέν έχω συναντήσει πουθενά αλλού.


12. Ένα πολύ ενδιαφέρον "μοτό" (ρήσις) πού χρησιμοποιείται από τούς Dog Brothers κατά κόρον είναι "
Η igher consciousness through harder contact" πού σημαίνει υψηλότερη συνειδητότης,διαμέσου τής 
σκληρότερης επαφής. Πώς τό αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό σάν Dog Brother,καί πώς επιδρά αυτό στή ζωή

 καί τήν προπόνηση τών Dog Brothers?

Τά λόγια αυτά μάς εμπνέουν συνεχώς,διότι θεωρούμε ότι,γιά νά κατανοήσει κάποιος βασικές αρχές καί τήν 

φιλοσοφία τής ζωής σέ βάθος, δέν απαιτείται μόνο θεωρητική σκέψη αλλά καί δράσις, πειραματισμός καί
 συνεχής,προσπάθεια νά ξεπερασθούν,τά ανθρώπινα όρια καί οί περιορισμοί. Όσο μπορεί βέβαια νά γίνει αυτό. 
Εμείς πάντως θά προσπαθούμε μέ ανοιχτό μυαλό καί καρδιά.

13. Μία "πολεμική τέχνη" πού δέν εφαρμόζεται μαχητικά ώς πλήρους επαφής,μεταλλάσσεται? Παραμένει 

πολεμική τέχνη ή όχι?

Ή καρδιά κάθε πολεμικής τέχνης είναι η μάχη ή έστω ή προπόνηση σέ όσο τό δυνατόν υψηλότερα,επίπεδα

 εντάσεως. Εάν αυτό εκλείψει,τότε ή πολεμική τέχνη καταλήγει απλώς εκπαιδευτικό τμήμα,θεωρητικό. 
Μπορεί νά περιέχει θετικά στοιχεία,πού ούτως ή άλλως τά χρειάζεται ό άνθρωπος, καί σάν εκπαιδευόμενος 
μαχητής αλλά καί σάν ανθρώπινο όν, όμως αυτά όλα δέν έχουν καμμία σχέση μέ τήν μάχη. Ή "μάχη" είναι 
μία εμπειρία αυτόνομη καί τόσο ιδιαίτερη,πού μόνο όποιος τήν ζεί, μπορεί νά κατανοήσει αυτά πού λέγονται. 
Άρα προπόνηση είναι ένα θέμα, πολύ σκληρή Full contact προπόνηση είναι ένα άλλο καί ή ίδια ή μάχη ένα 
άλλο πάλι τελείως ξεχωριστό θέμα. Καλό είναι βέβαια νά συνυπάρχουν καί τά τρία, όχι σέ βάρος τό ένα τού

 άλλου.

14. Πώς βλέπεις τήν εξέλιξη τών Dog Brothers καί τών DBMA στήν Ευρώπη?

Βλέπω μέ πολλή ευχαρίστηση τήν ανάπτυξη τών DBMA στήν Ευρώπη. Πιστεύω ότι ό επόμενος χρόνος θά είναι

 ιδιαίτερα σημαντικός γιά τό θέμα αυτό. Ιδιαίτερα γιά τούς Dog Brothers. Διότι τήν χρονιά αυτή θά γίνει τό πρώτο 
gathering of the pack,δηλαδή αγωνιστική διοργάνωση γιά real contact stick fighting εκτός Los Angeles/USA. 
Για μένα αυτό είναι υπέροχο. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν για μένα,νά ταξιδεύω συνεχώς εκτός Ευρώπης, 
νά εκπαιδεύομαι καί νά μάχομαι σέ δεκάδες σκληρούς αγώνες,γιά νά κατακτήσω τόν πρώτο τίτλο τού
 dog brother. Οπότε τό μέλλον θά είναι αρκετά πιό ευοίωνο καί οί διαδικασίες αρκετά ευκολότερες,γιά τούς 
Ευρωπαίους μαχητές.


15. Τί είναι τό gathering? Πότε ξεκίνησε? Πόσο συχνά συμβαίνει?

Τό Gathering of the Pack είναι μία διοργάνωση στήν οποία δοκιμάζουμε τίς ικανότητες μας,στό Real Contact Stick Fighting . Τόπος τής διοργάνωσης είναι τό Los Angeles. Αυτό γίνεται δύο φορές τόν χρόνο (χείμωνα καί καλοκαίρι). Γιά τήν Ευρώπη σχεδιάζω νά οργανώσω,


ένα ανοιχτό gathering καί ενα κλειστό (μόνο γιά μέλη τού DBMA), μία φορά τό χρόνο.

16. Πώς είδες τά πράγματα στήν Ελλάδα?

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τήν ομάδα σου Δημήτρη. Καί νομίζω ότι υπάρχει τό υπόβαθρο, καί τό υλικό,

γιά τήν δημιουργία μερικών καλών Dog Brothers. Αυτό σημαίνει ότι σάς προσκαλώ καί σάς περιμένω στό επόμενο

 gathering γιά νά δείξετε τήν αξία σας.

17. Τί θεωρείς πραγματικά σπουδαίας σημασίας στόν χώρο τών πολεμικών τεχνών,σέ σχέση μέ τήν ψυχολογία καί
 νοοτροπία τού αθλητή?


Πολύ σοβαρό σημείο είναι τό νά είσαι ανοιχτόμυαλος καί ανεκτικός τελικά απέναντι στίς αδυναμίες τών άλλων.
..

18. Σού αρέσει νά μάχεσαι καί γιά ποιούς λόγους? Τί σημαίνει γιά εσένα αυτό?

Νομίζω ότι ό κάθε άνθρωπος χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο τρόπο ώστε νά εκφραστεί. Γιά κάποιον μπορεί νά είναι 

ή ζωγραφική, γιά κάποιον άλλον ή μουσική. Επειδή όμως δέν είμαι προικισμένος σέ αυτές τίς τέχνες,νομίζω ότι 
μάλλον βρήκα τό ταλέντο μου,μέ τό νά μάχομαι. Υποθέτω ότι αυτός είναι ό τρόπος αυτοεκφράσεως μου. 
Άν θέλει κάποιος νά διαβάσει περισσότερα γιά τά πιστευώ μας,μπορεί νά επισκεφτεί τήν ιστοσελίδα μας
www.dogbrothers.comΕυχαριστώ πολύBenjamin, θά τά πούμε σύντομα στήν Ελβετία καί σέ λίγο καιρό ξανά
 στήν Ελλάδα.Εγώ ευχαριστώ πολύ Δημήτρη γιά όλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου