Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

BASIC SCHOOL OF DEFENSIVE TACTICS

BASIC SCHOOL OF DEFENSIVE TACTICS
2day School
1st Day
Defensive Tactics (8hour training)
10:00-14:00 & 17:00-21:00

2nd Day
The use of Telescopic Baton (4hour training)
10:00-14:00
The use of personal firearms for defensive tactics (4hour training)
17:00-21:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου