Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ D.R.C.S. & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


4th B.I.C. of DRCSΓίνετε εκπαιδευτές στο Ελληνικό σύστημα αυτοάμυνας DRCS ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥΡΤΙΔΗ.
DIRECTIVE REACTIVE CONTROLLING
Στις 10 εως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2012. θα πραγματοποιηθεί το 4th B.I.C. of D.R.C.S. (η 4η Σχολή Εκπαιδευτών D.R.C.S.) στο Κεντρικό Εκπαιδευτήριο του Συστήματος στη Θεσσαλονίκη.
Το B.I.C. αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ημέρες των 10 ωρών.
Η διεξαγωγή του θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

DIRECTIVE REACTIVE CONTROLLING SYSTEM
D.R.C.S. INSTRUCTORS SCHOOL & SEMINARS

From 10 to 15 September 2012. will be held the 4th B.I.C. of D.R.C.S. (the 4th Basic Instructors Course of DRCS) in The DRCS World Headquarters in Thessaloniki.
The B.I.C. consists of 6 training days of 10 hours each.
The B.I.C. will be conducted in Thessaloniki.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:


- Βασικές Αρχές του D.R.C.S.
- Βασικές Αρχές Προπονητικής D.R.C.S.
- Προφύλαξη, Αυτοπροστασία, Αυτοσυντήρηση.
- Ψυχολογία θύτη και θύματος.
- Αυτοάμυνα για γυναίκες.
- Άοπλες τακτικές εναντία σε άοπλο.
- Άοπλες τακτικές ενάντια σε ένοπλο.
- Τακτικές εδάφους.
- Άμυνα ενάντια σε πολλαπλές επιθέσεις.
- Άμυνα ενάντια σε πολλούς αντιπάλους.
- Χρήση αυτοσχέδιων όπλων.
- Χρήση Pocketstick.

The training includes:
- Fundamentals of D.R.C.S.
- Coaching Principles DRCS
- Prevention, Self-protection, self-preservation.
- Psychology perpetrator and victim.
- Self defense for women.
- Unarmed tactics against an unarmed person.
- Unarmed tactics against an armed person.
- Ground tactics.
- Defense against multiple attacks.
- Defense against multiple opponents.
- The use of improvised weapons.
- The use of Pocketstick.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
09:00-14:00 και 17:00-22:00

TRAINING SCHEDULE
9:00 to 14:00 and 17:00 to 22:00

Για να παρακολουθήσει κάποιος το B.I.C. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία στον χώρο των πολεμικών τεχνών, δηλαδή 1,5 χρόνο στο D.R.C.S. ή 2,5 χρόνια σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα πολεμικών τεχνών, μαχητικών αθλημάτων ή σύστημα αυτοάμυνας.

For someone to participate the B.I.C., must have a previous experience of 1.5 years in DRCS, or 2.5 years in martial arts or in any other system of martial arts, combat sports and self defense system.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και των εξετάσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν το Πτυχίο Εκπαιδευτή Κατηγορίας C’ – I C.
και το Πτυχίο της Πιστοποίησης Civilian Training Sector.

After the training and the examinations, the participants will receive the Instructors Class C '- I C Diploma and Certification of Civilian Training Sector.

Παράλληλα η Σχολή Εκπαιδευτών λειτουργεί και υπό την μορφή Σεμιναρίου για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν αυτοάμυνα και να προστατεύουν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους, λαμβάνοντας φυσικά και το Πιστοποιητικό Σεμιναρίου του ανάλογου κύκλου που παρακολούθησαν.

Alongside the B.I.C. operates under the form of seminars for those interested in learning self-defense and to protect themselves and their family.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
THE D.R.C.S. WORLDS HEADQUARTERS
Δεληγιάννη 21, Ιπποκράτειο - Θεσσαλονίκη
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο τηλ. 0030.6984.502.938 και στο email drcscombat@gmail.com.
Web: www.drcs.gr

PLACE OF CONDUCT
THE D.R.C.S. WORLDS HEADQUARTERS
21 Deligianni, HippocratIO - Thessaloniki
For more information and reservations contact tel. 0030.6984.502.938 and email drcscombat@gmail.com.
Web: www.drcs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου