Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

BODYGUARD ACADEMY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Προσωπικό Ασφαλείας - Security)


Όπως γνωρίζετε, η πιστοποίηση για το Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, από την 1/1/2012, είναι πλέον απαραίτητη, για την έκδοση άδειας εργασίας Α΄ κατηγορίας και υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος. Στο Πιστοποιημένο από το ΚΕΜΕΑ και το ΕΚΕΠΙΣ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, διδάσκονται οι 105 ώρες της εγκεκριμένης ύλης που έχει ορίσει το ΚΕΜΕΑ. Η εκπαιδευτική ύλη διδάσκεται από πιστοποιημένους καθηγητές του ΚΕΜΕΑ και του ΕΚΕΠΙΣ στις εκπαιδευτικές αίθουσες της εταιρείας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να καλύψουμε όλα τα μέρη της Ελλάδος Διάρκεια σπουδών 26 εργάσιμες ημέρες. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα 25 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. info@bodyguardacademy.gr www.bodyguardacademy.gr 2314 008534- 23410 20450

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου