Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ BRAZILIAN JUJUTSU - ΤΟΥ Δ.ΓΛΕΤΖΑΚΟΥ

ΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΤΕΧΝΙΚΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΤΕΧΝΙΚ
ΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΤΕΧΝΙΚ

ΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΤΕΧΝΙΚ
ΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΤΕΧΝΙΚ
ΖΥΡΙΧΗ ΜΑΙΟΣ 2009 - GRANDMASTER REYSON GRACIE 9 DAN - ΤΕΧΝΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου