Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων – Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων

Προς: Σωματεία – Μέλη Α.Ο.Τ.Ε.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων – Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων στη πόλη του Λεωνιδίου, στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Την Παρασκευή στις 28-10-2011 όλοι οι αθλητές-αθλήτριες Παμπαίδες – Παγκορασίδες, Παίδες - Κορασίδες (1999-2000,1997-1998) θα αγωνιστούν στα TUL σε όλες τις κατηγορίες:
 • 4-3 CUP
 • 2-1 CUP
 • 1 DAN
Το Σάββατο στις 29-10-2011 οι αθλητές-αθλήτριες Παμπαίδες-Παγκορασίδες γεννημένοι το 1999-2000 θα αγωνιστούν μόνο στη μάχη.
Τη Κυριακή στις 30-10-2011 οι αθλητές-αθλήτριες Παίδες-Κορασίδες γεννημένοι το 1997-1998 θα αγωνιστούν μόνο στη μάχη.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων για την ημέρα της Παρασκευής ορίζεται στις 17:00 μ.μ. μόνο για το αγώνισμα των TUL.
Η έναρξη των αγώνων για την ημέρα του Σαββάτου και της Κυριακής ορίζεται στις 09:00 π.μ. μόνο για το αγώνισμα της μάχης.
Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να παρευρίσκονται εγκαίρως στο στάδιο.
Η τελετή έναρξης των αγώνων ορίζεται για την ημέρα του Σαββάτου στις 13.00 μ.μ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1999-2000

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι 4 CUP έως και 1 DAN.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα αγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
 • 4-3 CUP
 • 2-1 CUP
 • 1 DAN
--ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Στην παρούσα παράγραφο ισχύει ο κανονισμός της I.T.F.
--ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ.
Δύο (2) γύροι των 1,30 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα.

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1997-1998
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι 4 CUP έως και 1 DAN.

Οι αθλητές – αθλήτριες γεννημένοι το 1997 που έχουν λάβει μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα αγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
 • 4-3 CUP
 • 2-1 CUP
 • 1 DAN
--ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Στην παρούσα παράγραφο ισχύει ο κανονισμός της I.T.F.
--ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ.
Δύο (2) γύροι των 1,30 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα.

ΖΥΓΙΣΗ
Οι αθλητές– αθλήτριες θα ζυγιστούν την Παρασκευή 28-10-2011 στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου όπου θα βρίσκονται οι υπεύθυνοι ζύγισης από τις 17:00μ.μ. έως και τις 21:00 μ.μ.
Οι υπόλοιποι αθλητές- αθλήτριες θα ζυγιστούν το Σάββατο 29-10-2011 στις 08:00 π.μ. στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου πριν την έναρξη των αγώνων.
Την Κυριακή 30-10-2011 στις 08:00 π.μ. θα ζυγιστούν οι αθλητές – αθλήτριες που δεν προλαβαίνουν να έρθουν εγκαίρως ώστε να ζυγιστούν το Σάββατο.

--ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΖΥΓΙΣΗΣ.
Ορίζονται ο κ. Κατσαούνος Ευθύμιος και ο κ. Πιπερίδης Αναστάσιος.
ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Σύλλογοι κατά τη διάρκεια της ζύγισης, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20,00 € για κάθε αθλητή-τρια .
ΚΛΗΡΩΣΗ

Θα γίνει την Τρίτη 25-10-2011 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Α.Ο.Τ.Ε στην Θεσσαλονίκη.

--ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ορίζεται ο κ. Δημήτρης Κατιρτζίδης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μόνο μέχρι και την
Κυριακή 23-10-2011 στο fax της Ομοσπονδίας 2310 672009.

---ΠΡΟΣΟΧΗ---
Μετά τις 23-10-2011 δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη

---ΠΡΟΣΟΧΗ---

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην γραμματεία των αγώνων εντός πέντε (5) λεπτών από την λήξη του αγώνα με παράβολο των εκατό (100) ευρώ και θα εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων.

--ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.
Ορίζονται οι κ. Ντόβας Στέφανος, κ. Κατιρτζίδης Δημήτριος και ο κ. Κατσαούνος Ευθύμιος .

--ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ορίζεται ο κ. Ταχματζίδης Μιχάλης.

--ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Ορίζεται ο Μιχάλης Ζωγράφος.

--ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ορίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας η οποία αποτελείται από τον κ. Ντόβα Στέφανο Πρόεδρο, τον κ. Κατιρτζιδη Δημήτριο Μέλος και τον κ. Κατσαούνο Ευθύμιο Μέλος.

---ΠΡΟΣΟΧΗ---
---ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αθλητές– αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους.

Κατά την ζύγιση ο υπεύθυνος του συλλόγου πρέπει να έχει μαζί του αθλητικά δελτία στα οποία να αναφέρονται ευκρινώς τα ονόματα των αθλητών-αθλητριών που αγωνίζονται με φωτογραφία, σφραγίδα του συλλόγου και υπογεγραμμένα από τον Γενικό Γραμματέα.

Τα αθλητικά δελτία πρέπει να είναι θεωρημένα ( σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε 9 του Ν. Αθλητ. Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομικό Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.

Οι προπονητές πριν αρχίσει ο αγώνας, πρέπει να καταθέτουν τα παραπάνω στοιχεία του αθλητή-αθλήτριας στην αγωνόδικο επιτροπή και να τα παίρνουν με την λήξη του αγώνα.

Οι αθλητές – αθλήτριες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς της I.T.F.

Το σπασουάρ είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια των αθλητών -αθλητριών.
Οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνίζονται με κόκκινα ή μπλε γάντια- παπούτσια, ανάλογα με το χρώμα που κληρώθηκαν να αγωνισθούν.
Η κάσκα είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές –αθλήτριες.
Επίσης είναι υποχρεωτικό και το μασελάκι (προστατευτικό δοντιών).

Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνίζονται με Τομπόκ I.T.F.

Ο γιατρός των αγώνων δεν θα σφραγίσει βεβαιώσεις υγείας την ημέρα των αγώνων.

Όποιος αθλητής –τρια δεν έχει ιατρική σφραγίδα βεβαίωσης υγείας, δεν θα ζυγίζεται.

Οι προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή, αθλητικά παπούτσια και να έχουν απαραιτήτως πετσέτα και ψυκτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Οι Διαιτητές θα κληθούν τηλεφωνικώς από την επιτροπή Διαιτησίας.

Η διαιτησία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.T.F.

Οι διαιτητές πρέπει να φορούν άσπρο πουκάμισο με μπλε γραβάτα, μπλε κοστούμι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οι διαιτητές για τις μετακινήσεις τους θα λάβουν το αντίτιμο του εισιτηρίου τους του ΚΤΕΛ , ημερήσια αποζημίωση κατά κατηγορία και θα μείνουν σε ξενοδοχείο που θα ορίσει η Ομοσπονδία .

Στον χώρο των αγώνων θα υπάρχουν μόνο οι διαιτητές και οι παράγοντες του Δ.Σ. της Α.Ο.Τ.Ε.

Οι αθλητές –τριες θα εισέρχονται στον χώρο των αγώνων με συνοδεία διαιτητών, ο οποίος θα τους ελέγχει για τα προστατευτικά του αγώνα .
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣPDF Εκτύπωση E-mail
Θεσσαλονίκη 19 /9/2011
Αρ. Πρ. 535
Προς: Σωματεία – Μέλη Α.Ο.Τ.Ε.
Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Σεμινάριο Διαιτησίας Βορείου Ελλάδος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Σεμινάριο Διαιτησίας θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 στο Δημοτικό κατάστημα Καλοχωρίου, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τη Κυριακή από τις 10:00 π.μ. έως και τις 16:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έχουν όλοι οι εν ενεργεία Διαιτητές όλων των κατηγοριών και μέλη του TAEKWON-DO I.T.F. που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Α.Ο.Τ.Ε. και όσοι επιθυμούν να γίνουνε Διαιτητές (απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν 1ο βαθμό DAN και πάνω και να μην είναι εν ενεργεία αθλητές).
Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και όσοι από τους προπονητές το επιθυμούν.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής του Σεμιναρίου ορίζεται για κάθε άτομο στα 10ευρώ.

Υπεύθυνη για την διεξαγωγή του σεμιναρίου θα είναι η Επιτροπή Διαιτησίας

Η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από τους κυρίους Ντόβα Στέφανο (Πρόεδρος), Κατιρτζίδη Δημήτριο (Μέλος) και Κατσαούνο Ευθύμιο (Μέλος).
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011PDF Εκτύπωση E-mail
Θεσ/νίκη 19-09-2011
Αρ. Πρωτ. 536
Προς: Σωματεία – Μέλη Α.Ο.Τ.Ε.
Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος σας ενημερώνει ότι
η περίοδος μεταγραφών των αθλητών για την Ομοσπονδία μας είναι από 15 έως
και 31 Οκτωβρίου 2011.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

 1. Απόσπασμα από πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου παραχώρησης αθλητή-τριας για τον Σύλλογο που αφήνει ελεύθερο τον αθλητή-τρια.
 2. Απόσπασμα από πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου για την αποδοχή αθλητή-τριας στον Σύλλογο (για αυτούς που δέχονται τον αθλητή-τρια) .
 3. Αίτηση αθλητού προς τηνΑ.Ο.Τ.Ε που να ζητά την μεταγραφή του στον νέο Σύλλογο (σε περίπτωση ανηλίκου υπογραφή κηδεμόνα).
 4. Δελτίο αθλητή-τριας (ήδη υπάρχον δελτίο) .
 5. 50 ευρώ για κάθε μεταγραφή (να επισυνάπτεται το καταθετήριο της τράπεζας).
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΓΓΑPDF Εκτύπωση E-mail
Μετά από σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 στη Γ.Γ.Α τα δικαιολογητικά για την ειδική αθλητική αναγνώριση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι στην διάθεσή σας από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α www.gga.gov.gr - Αθλητική αναγνώριση-Σωματεία-Ενώσεις-Ομοσπονδίες-Α1.

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας η Γ.Γ.Α θα ξεκινήσει ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης όσων σωματείων δεν ανταποκριθούν.

ΥΠ: Τα σωματεία που έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά να μην λάβουν υπόψη τους το παρόν έγγραφο.
Διαγραφή ΜέλουςPDF Εκτύπωση E-mail
Από το καταστατικό της Α.Ο.Τ.Ε.
Άρθρο 6
α) Το σωματείο - μέλος της Α.Ο.Τ.Ε. διαγράφεται ...................... για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
γ) ...................... Αν καθ' υποτροπή το σωματείο έλαβε μέρος σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οι οποίοι δεν είχαν την έγκριση της Α.Ο.Τ.Ε.
Άρθρο 14
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ο.Τ.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με ξένες Ομοσπονδίες.
β) Καμία αθλητική συνάντηση των σωματείων με ξένα σωματεία ή Ομοσπονδίες δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της Α.Ο.Τ.Ε.
Άρθρο 37
Οι Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες του αθλήματος του Taekwon-Do, όπως και κάθε άλλος αθλητικός αγώνας, ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ο.Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου