Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Παγκόσμια παρουσίαση του DRCS- Το σύστημα αυτοάμυνας/αυτοπροστασίας, που αναπτύσσεται περισσότερο στην Ελλάδα.

NEW PROGRAM FOR D.R.C.S. - 1ST INTER. MARTIAL ARTS FORUM
Αρχίζει αύριο το παγκόσμιο συνέδριο παρουσίασης του drcs απο τον ιδρυτή του κύριο Ευθύμη 


Τουρτίδη.


Στην πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του DRCS προστέθηκαν τα εξής νέας πέντε σεμινάρια:


1. COMBAT KNIFE


2. WEAPON DISARMING

3. THE USE OF THE RIFLE M4A1 FOR DEFENSE TECHNIQUES.


4. IMPROVISED WEAPONS


5. GROUND DEFENSE

Αναλυτικά το πρόγραμμα:03/10 


ΩΡΑ


1800-1900 PRESENTATION


2000-2130 D.R.C.S. CLASS

04/10ΩΡΑ


 1400-1500 HIGH RISK SELF DEFENSE FOR LAW ENFORCEMENT

2000-2130 D.R.C.S. CLASS


05/10 ΩΡΑ


1700-1800 D.R.C.S. CLASS

2000-2130 D.R.C.S. CLASS
06/10 ΩΡΑ


1400-1500 D.R.C.S. POLICE STICK TRAINING

1800-1900 D.R.C.S. POCKET STICK TRAINING


2000-2130 D.R.C.S. CLASS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου