Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Σχολή Κατάρτισης Street Fighting


Street Fighting 

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do διοργανώνει ταχύρυθμη σχολή κατάρτισης Street Fighting με σκοπό την δημιουργία εστιών εκπαίδευσης (Training Groups) στον Ελλαδικό χώρο!Σε ποιούς απευθύνεται: • Σε άτομα από την επαρχία που λόγω της μεγάλης απόστασης δεν μπορούν να έχουν συχνή εκπαίδευση και θέλουν να δημιουργήσουν μία τοπική ομάδα εξάσκησης, υπό την επίβλεψη της Ακαδημίας, ως επικεφαλείς και συντονιστές της ομάδος (Group Leader).
 • Σε εκπαιδευτές μαχητικών τεχνών στην Αττική, Θεσσαλονίκη ή γενικότερα στην επαρχία, ανεξαρτήτως βαθμού και τέχνης, που θέλουν να ξεκινήσουν στην σχολή τους μία παράλληλη ομάδα εξάσκησης Street Fighting.
 • Σε άτομα που απλώς θέλουν να έχουν προσωπική σωστή κατάρτιση και διαπαιδαγώγηση πάνω σε θέματα Street Fighting.

Διάρκεια Σχολής:

Η κατάρτιση για το 1ο επίπεδο (1st Level) θα υλοποιηθεί σε 3 Σαββατοκύριακα (6 ημέρες), 5 ώρες εκπαίδευσης την ημέρα, με σύνολο 30 ωρών κατάρτισης!


Η κατάρτιση για το 2ο επίπεδο (2nd Level) θα υλοποιηθεί σε 4 Σαββατοκύριακα (8 ημέρες), 5 ώρες εκπαίδευσης την ημέρα, με σύνολο 40 ωρών κατάρτισης! Προϋπόθεση για την ένταξη εκπαίδευσης στο 2ο επίπεδο είναι πρώτα η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 1ου επιπέδου και κάλυψη τουλάχιστον 6-8 μηνών προπονητικής εξάσκησης της ύλης!


Η κατάρτιση για το 3ο επίπεδο (3rd Level) θα υλοποιηθεί σε 5 Σαββατοκύριακα (10 ημέρες), 5 ώρες εκπαίδευσης την ημέρα, με σύνολο 50 ωρών κατάρτισης! Προϋπόθεση για την ένταξη εκπαίδευσης στο 3ο επίπεδο είναι πρώτα η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 2ου επιπέδου και κάλυψη τουλάχιστον 12 μηνών προπονητικής εξάσκησης της ύλης!


Προϋποθέσεις ένταξης στην σχολή:

 1. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών.
 2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με σοβαρή πρόθεση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης όλου του προγράμματος και επιπέδων.
 3. Η ένταξη στην σχολή θα γίνεται μόνο κατόπιν αποδοχής από τους εκπαιδευτές της Ακαδημίας μέσω προσωπικής συνέντευξης.

Παροχές:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης της σχολής
 • Επίσημη προβολή για εσάς και της ομάδας εξάσκησης για την οποία ηγείστε στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας
 • Έκπτωση στα σεμινάρια που διοργανώνει η Ακαδημία
 • Έκπτωση σε ιδιαίτερα μαθήματα με τους εκπαιδευτές της Ακαδημίας
 • Παροχή extra εκπαιδευτικών DVD και έντυπου υλικού
 • Παροχή έντυπου υλικού με την διδακτέα ύλη του προγράμματος κατάρτισης και μεθοδικό προοδευτικό πρόγραμμα εξάσκησης της ύλης
 • Δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίου με τους εκπαιδευτές της Ακαδημίας στην σχολή σας με ευνοϊκούς όρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου