Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης


EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7, 11523 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Βενετοπούλου
Τηλέφωνο; 213 131 6420
FΑΧ. : 2106496607

ΘΕΜΑ Διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

Σχετ:’Εγγραφα μαςμε 10727/17.03.10 και 40637/06.10.10Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού Περί εκκαθάρισης ης σωματειακής βάσης των αθλητικών ομοσπονδιών, σας γνωρίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης φάσης ελέγχου των υπο βληθέντων δικαιολογητικών από τα σωματεία ης δύναμής σας για διατήρηση της ειδικής αθλητικής τους αναγνώρισης προέκυψε ότι υφίσταται αριθμός σωματείων τα οποία δεν έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, άμεσα ενημερώσετε τα σωματεία σας να υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 (30.09.2011) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται ή βρίσκονται στη διάθεσή σας από την ιστοσελίδα μας www.gga.gov.gr— Αθλητική αναγνώριση — Σωματεία — Ενώσεις — Ομοσπονδίες — ΑΙ).

Σας γνωρίζουμε ότι μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα ξεκινήσει διαδικασία ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης όσων σωματείων δεν ανταποκριθούν.

Με την ευκαιρία παρακαλούμε τα Δ.Σ. των αθλητικών ομοσπονδιών να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή προβαίνοντας σε εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα καταστατικά των ομοσπονδιών, με ενημέρωσή μας για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς μας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΜΠΙΤΣΑΞHΣ

Επισυνάπτεται:
Έγγραφο με Δικαιολογητικά
για αίτημα διατήρησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Αθλητικού Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου